siječanj, 2021

Poštovani darivatelji krvi,

S obzirom na epidemiološku situaciju, darivanju krvi ne mogu pristupiti osobe koje su unazad 14 dana putovale izvan Republike Hrvatske (računajući od datuma povratka u RH), koje su unazad 14 dana bile u kontaktu s osobama zaraženim sa COVID-19 (računajući od zadnjeg kontakta i pod uvjetom da nisu imali nikakvih simptoma infekcije), kao i osobe koje su u razdoblju od najmanje 28 dana preboljele COVID-19, računajući period od prestanka simptoma ili od rezultata pozitivnog testa na COVID-19 u slučaju asimptomatske infekcije.

Također, darivateljima krvi koji su stariji od 60 godina, sukladno preporukama Nacionalnog stožera zbog zaštite vlastitog zdravlja, preporuča se da ne dolaze na akcije darivanja krvi i da ostanu kod svojih kuća te da općenito smanje sve socijalne kontakte.

U svim akcijama darivanja krvi poštuju se epidemiološke mjere, a maska je obavezna prilikom dolaska na dobrovoljno darivanje krvi.

Zahvaljujemo na svakoj darovanoj dozi krvi.

X