Edukacija Austrijskog Crvenog križa za Interventni tim DCK

Na poziv Austrijskog Crvenog križa sudjelovali smo na trodnevnoj edukativnoj radionici na Emergency Response Unit IT &Telecom tima.

Edukacija se sastojala od tema: Izvješća/rasprave o misijama IFRC-a, instalacije izmjenične struje, visokofrekventne (HF) radio mreže…

Svaka tema edukacije obrađena je teorijski i praktično kroz vježbe i radionice, individualnim i timskim radom te raspravom.

Tijekom trodnevne teorijske i praktične obuke, članovi Interventnog tima Društva Crvenog križa Zagrebačke županije Kristijan Katinić (DCK Zagrebačke županije) i Jasminko Kranjčec (GDCK Ivanić-Grad)  uspješno su savladali nova znanja i vještine za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama.

Scroll to Top
Skip to content