Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije u pravnom ustroju je udruga koja svoj rad temelji na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (“Narodne novine” broj 71/2010), Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj 74/2014, 70/2017) i Statutu DCK Zagrebačke županije koji je donijela Skupština Društva Crvenog križa Zagrebačke županije na sjednici održanoj 29.09.2015. godine.

Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije osnovano je 1997. godine u Zaprešiću. Po organizacijskom ustrojstvu je zajednica udruga Gradskih društava Crvenog križa kao ustrojstvenih oblika – članica Zagrebačke županije i jedna od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa.

U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi nepristrano i bez diskriminacije te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i kao punopravni član Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije djeluje na području Zagrebačke županije.

X
Skip to content