Održana 19. sjednica Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije

Ravnateljica DCK Zagrebačke županije Drinka Sopta sudjelovala je na 19. sjednici Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije koja je održana 13. ožujka 2024.

Na Sjednici je donesen Županijski financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara za 2024. godinu u vrijednosti 694.100 eura.

Planom je predviđeno s 345.500 eura financirati osnovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, za nabavu vatrogasnih vozila i opreme osigurano je 80.000 eura, za financiranje Centra 112 – vatrogasni koordinatori osigurano je 185.800 eura, dok je za intervenciju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika i godišnju vježbu operativnih snaga Zagrebačke županije osigurano po 10.000 eura. Istim Planom je za osposobljavanje specijalističkih timova u 2023. godini osigurano 10.00 eura, dok je za osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi osigurano 52.800 eura. Na prijedlog Stožera Plan donosi Župan Zagrebačke županije.

Na sjednici je utvrđen i prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku  za područje Zagrebačke županije u 2024., kao temeljni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti Zagrebačke županije i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara s područja Županije.

Također, donesen je i Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara na području Zagrebačke županije za 2024. godinu čiji je cilj da se na jednom mjestu utvrde konkretne dužnosti, odgovornosti i postupci, kako bi subjekti bili pravovremeno upoznati sa svojim pravima, obvezama i pravilnim načinima postupanja.

Stožer je utvrdio i lokalitete i prostore za uspostavu odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara prilikom intervencija kod velikih požara otvorenog prostora. Tako je za područje Žumberka i Samoborskog gorja izabrana upravna zgrada Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“, Ispostava Eko centar Budinjak, dok je za područje „Parka prirode Medvednica“, u dijelu koji prostorno ulazi u područje Zagrebačke županije, kao i dosadašnjih godina odabrana upravna zgrada Općine Bistra.

Scroll to Top
Skip to content