RAZVOJ ŠKOLSKOG VOLONTIRANJA USPOSTAVOM MREŽE VOLONTERSKIH KLUBOVA CRVENOG KRIŽA

Zajedno do fondova EU

Europska Unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Projekt je sufinanciran u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. - 2020.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Zagrebačke županije

NAZIV PROJEKTA: Razvoj školskog volontiranja uspostavom mreže volonterskih klubova Crvenog križa

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt provodi Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije u partnerstvu s Udrugom Glas mladih Križevci, OŠ Ivan Benković (Dugo selo) te SŠ Jastrebarsko (Jastrebarsko). Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.040.386,07 kuna, te je u 100% iznosu sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

U projektu će sudjelovati 9 koordinatora volontera gradskih društava Crvenog križa, 32 mentora volontera iz 32 škole te 160 učenika volontera. Tri su volonterska programa za učenike: Mali interventni timovi; Vršnjačka pomoć učenicima i djeci imigrantima te program Klinci čuvalice životinja.

S obzirom da spomenuti volonterski programi zahtijevaju specifična znanja i vještine, organizirat će se edukacije za pojedine programe u obliku trodnevnog kampa, gdje će ih iskusni stručnjaci gradskih društava Crvenog križa kroz teorijsku i praktičnu nastavu osposobiti za volontiranje. Tijekom šestomjesečnog trajanja pojedinih programa, učenici će sudjelovati i na mjesečnim druženjima volontera – volonterskim partijima – gdje će razmjenjivati dojmove i međusobna iskustva. Pomaganjem u kriznim situacijama, brigom o životinjama, pomaganjem vršnjacima te druženjem s djecom imigrantima učenicima će se omogućiti stjecanje novih iskustava i vještina koje ne ulaze u program redovnog školovanja.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Projektom se nastoji povećati broj učenika volontera, a time unaprijediti kvaliteta programa društava Crvenog križa i školskog volontiranja. Cilj projekta je uključivanje učenika u humanitarne, edukativne i socijalne osjetljive volonterske programe na području Zagrebačke županije.

VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI JE SUFINANCIRAN: Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.040.386,07 kuna sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.06.2017. - 31.10.2018.

KONTAKT OSOBA: ANDREA-SILVIJA HOTUJAC, ravnateljica DCK ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

X