SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Službenikom za informiranje određuje se Drinka Sopta.
Kontakt: info@dck-zagrebacka-zupanija.hr

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Društvu Crvenog križa Zagrebačke županije:

  • poštom na adresu: Savke Dabčević Kučar 6, 10430 Samobor
  • putem telefona na broj: 01/ 3876 062
  • elektroničkom poštom na: info@dck-zagrebacka-zupanija.hr
Scroll to Top
Skip to content