Specijalistička edukacija: Psihosocijalna podrška u kriznim situacijama

Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije organizirao je u suradnji sa Hrvatskim Crvenim križem specijalističku edukaciju na temu: psihosocijalna podrška u kriznim događanjima velikih razmjera. Domaćin edukacije je gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec.

Na edukaciji koja traje od 23. do 25.9. sudjeluju volonteri iz gradskih društava Crvenog križa Vrbovec, Zaprešić, Jastrebarsko i Velika Gorica, pripadnici Interventnog tima Specijalističke jedinice DCK Zagrebačke županije za pružanje psihosocijalne podrške u kriznim situacijama.

Sukladno Smjernicama o ustroju, zadaći i obuci operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa specijalističke jedinice ustrojavaju se unutar Interventnog tima Hrvatskog Crvenog križa za obavljanje specifičnih zadaća jednog od područja djelovanja Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama. Pripadnici Interventnog tima specijalističke jedinice za pružanje psihosocijalne podrške u kriznim situacijama tijekom edukacije steći će vještine koje su neophodne za odgovor na krizne situacije od psihološke prve pomoći do nošenja sa stresom i traumom sudionika kriznog događaja.

Scroll to Top
Skip to content