Tijela

Radom Društva Crvenog križa Zagrebačke županije upravljaju tijela Društva Crvenog križa Zagrebačke županije – Skupština, Predsjednik, Potpredsjednik, Odbor, Nadzorni odbor i Ravnatelj.

tijela_shema

Skupština Društva Crvenog križa Zagrebačke županije je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja Društva Crvenog križa Zagrebačke županije. Skupština broji najviše do 29 zastupnika.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Zagrebačke županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje DCK Zagrebačke županije.

Članovi Skupštine:
Ivana Bajt, Branko Škulec, Nevenka Stipić,  Gordana Kocaj, Kristijan Katinić, Sunčica Navrtek, Branka Puhelek, Štefica Kamenarić-Filipović, Mirjana Hranjec Banovec, Ivica Cvetković, Anica Francetić Kufrin, Franjo Horvat, Vladimir Šinko, Denis Ljevaković, Dubravka Kablar, Ksenija Čuljak, Irena Martak, Jelena Mucko, Anita Ranogajec, Ivan Jurkin, Renata Deak, Suzana Strunjak, Dunja Vlašić, Dubravka Stanić i Martina Šolčić.
(2021. – 2025.)

Predsjednik Društva Crvenog križa je predsjednik Skupštine i predsjednik Odbora. Predstavlja i zastupa društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela, obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor.

Predsjednik DCKZŽ: Ivica Cvetković, dr.med. spec. OM (2021.-2025.).

Potpredsjednik Društva Crvenog križa Zagrebačke županije u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika na duže vrijeme ima sve ovlasti predsjednika.

Potpredsjednik DCKZŽ: Ivana Bajt i Denis Ljevaković (2021.-2025.).

Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine. Odbor ima 9 članova.

Članovi Odbora:
Ivana Bajt, Renata Deak, Anica Francetić Kufrin, Gordana Kocaj, Denis Ljevaković, Jelena Mucko, Branka Puhelek i Dunja Vlašić (2021.-2025.).

Nadzorni odbor Društva Crvenog križa nadzire financijsko-materijalno poslovanje Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, a o svom radu izvještava Odbor i Skupštinu. Nadzorni odbor ima 3 člana.

Članovi Nadzornog odbora:
Štefica Kamenarić-Filipović, Anita Ranogajec i Dubravka Stanić (2021.-2025.).

Ravnatelj Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, predstavlja i zastupa društvo, rukovodi radom ureda i odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni uredu te provodi odluke tijela Društva Crvenog križa Zagrebačke županije. Ovlašteni je predstavnik društva u odnosu na treće strane i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa.

Ravnatelj: Drinka Sopta (2020.-2024.).

X
Skip to content