Tijela

Radom Društva Crvenog križa Zagrebačke županije upravljaju tijela Društva Crvenog križa Zagrebačke županije – Skupština, Predsjednik, Potpredsjednik, Odbor, Nadzorni odbor i Ravnatelj.

tijela_shema

Skupština Društva Crvenog križa Zagrebačke županije je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja Društva Crvenog križa Zagrebačke županije. Skupština broji najviše do 29 zastupnika.

Informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela DCK Zagrebačke županije iz prethodno dostupnog poziva. Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje DCK Zagrebačke županije.

Članovi Skupštine:
Ivica Cvetković, Irena Martak, Dunja Vlašić, Hrvoje Frankić, Ksenija Čuljak, Štefica Kamenarić Filipović, Anita Ranogajec, Anica Francetić Kufrin, Ivana Bajt, Gordana Kocaj, Renata Deak, Suzana Strunjak, Branka Puhelek, Branko Škulec, Matija Grdan, Nevenka Stipić, Kristijan Katinić, Sunčica Navrtek, Vladimir Šinko, Dragutin Frkanec, Dubravka Kablar, Mato Jelić, Ivan Jurkin, Mirjana Lučić, Ružica Šolić, Mirjana Hranjec Banovec, Dubravka Stanić, Martina Šolčić, Monika Peršin (2017. – 2021.)

Predsjednik Društva Crvenog križa je predsjednik Skupštine i predsjednik Odbora. Predstavlja i zastupa društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela, obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor.

Predsjednik DCKZŽ: Ivica Cvetković, dr.med. spec. OM (2017.-2021.).

Potpredsjednik Društva Crvenog križa Zagrebačke županije u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika na duže vrijeme ima sve ovlasti predsjednika.

Potpredsjednik DCKZŽ: Irena Martak, Dunja Vlašić (2017.-2021.).

Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine. Odbor ima 11 članova.

Članovi Odbora:
Ivica Cvetković, Dunja Vlašić, Irena Martak, Renata Deak, Branko Škulec, Branka Puhelek, Dubravka Kablar, Kristijan Katinić, Gordana Kocaj, Mirjana Hranjec Banovec, Mirjana Lučić (2017.-2021.).

Nadzorni odbor Društva Crvenog križa nadzire financijsko-materijalno poslovanje Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, a o svom radu izvještava Odbor i Skupštinu. Nadzorni odbor ima 3 člana.

Članovi Nadzornog odbora:
Štefica Kamenarić Filipović, Suzana Strunjak, Anita Ranogajec (2017.-2021.).

Ravnatelj Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, predstavlja i zastupa društvo, rukovodi radom ureda i odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni uredu te provodi odluke tijela Društva Crvenog križa Zagrebačke županije. Ovlašteni je predstavnik društva u odnosu na treće strane i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa.

Ravnatelj: Drinka Sopta (2020.-2024.).

X