Zanima te volontiranje u DCK Zagrebačke županije?

Volontiranje u DCK Zagrebačke županije

U DCK Zagrebačke županije i njegovim ustrojstvenim oblicima posebna pažnja se posvećuje volontiranju.

Volonteri DCK Zagrebačke županije su osobe koje dobrovoljno ulažu svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnostima Crvenog križa za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje

Javi nam se!

GDPR suglasnost

Podnošenjem ovog obrasca dajete suglasnost za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka u svrhu organizacije i provedbe volonterskih aktivnosti društava Hrvatskog Crvenog križa u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).
Podaci su nužni radi organizacije i provedbe volonterskih aktivnosti društva Crvenog križa Zagrebačke županije. Podaci mogu biti dijeljeni s Hrvatskim Crvenim križem, drugim društvima Crvenog križa te s tijelima javne vlasti u slučaju zaprimanja zahtjeva sukladno zakonskim propisima.
Prijava i podaci iz nje će se čuvati do roka predviđenog u članku 10., stavku 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, odnosno 11 godina.

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je društvo Crvenog križa Zagrebačke županije. Ukoliko i kada zaprimimo Vaš zahtjev za pristup, ispravak ili brisanje osobnih podataka, opoziv privole, zahtjev za ograničenjem obrade vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo postupiti prema Vašem zahtjevu te Vas o istom izvijestiti. Navedena prava možete ostvariti slanjem pisanog zahtjeva na e-mail info@dck-zagrebacka-zupanija.hr

X