ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Zahtjev koji podnosite Hrvatskom Crvenom križu Društvu Crvenog križa Zagrebačke županije mora biti uredno popunjen i potpisan.

U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili koji ispitanik nije potpisao, pozvat ćemo vas da uočeni nedostatak u zahtjevu otklonite.

Službenik za zaštitu podataka DCK Zagrebačke županije je Drinka Sopta.

Ostvarivanje prava

Kako bismo vam omogućili lakše ostvarivanje vaših prava na našim internetskim stranicama, objavili smo obrasce zahtjeva koje možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Kako stupiti u kontakt s nama?

Svoj zahtjev možete uputiti Hrvatskom Crvenom križu Društvu Crvenog križa Zagrebačke županije na sljedeći način:

a) redovnom poštom na adresu:

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
n/p službenika za zaštitu podataka
Ulica Savke Dabčević Kučar 6
10430 Samobor, Republika Hrvatska

ili

b) e-mailom na adresu: info@dck-zagrebacka-zupanija.hr

Ostvarivanje navedenih prava ispitanika omogućit ćemo vam u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u primjerenom roku i bez nepotrebnog odgađanja.

Podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka 

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva ulica 14 (u nastavku teksta: AZOP).

Obavještavamo vas da AZOP-u možete podnijeti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Dodatne informacije 

Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka mogu se zatražiti od službenika za zaštitu osobnih podataka Hrvatskog Crvenog križa na e-mail adresu: info@dck-zagrebacka-zupanija.hr

Scroll to Top
Skip to content