Zaštita osobnih podataka

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Zahtjev koji podnosite Hrvatskom Crvenom križu Društvu Crvenog križa Zagrebačke županije mora biti uredno popunjen i potpisan.

U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili koji ispitanik nije potpisao, pozvat ćemo vas da uočeni nedostatak u zahtjevu otklonite.

Ostvarivanje prava

Kako bismo vam omogućili lakše ostvarivanje vaših prava na našim internetskim stranicama, objavili smo obrasce zahtjeva koje možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Kako stupiti u kontakt s nama?

Svoj zahtjev možete uputiti Hrvatskom Crvenom križu Društvu Crvenog križa Zagrebačke županije na sljedeći način:

a) redovnom poštom na adresu:

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
n/p službenika za zaštitu podataka
Ulica Savke Dabčević Kučar 6
10439 Samobor, Republika Hrvatska

ili

b) e-mailom na adresu: info@dck-zagrebacka-zupanija.hr

Ostvarivanje navedenih prava ispitanika omogućit ćemo vam u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u primjerenom roku i bez nepotrebnog odgađanja.

Podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka 

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva ulica 14 (u nastavku teksta: AZOP).

Obavještavamo vas da AZOP-u možete podnijeti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Dodatne informacije 

Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka mogu se zatražiti od službenika za zaštitu osobnih podataka Hrvatskog Crvenog križa na e-mail adresu: info@dck-zagrebacka-zupanija.hr

X